SYSTEMY ODPYLANIA I WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

Rozwiązania i technologie

dla czystego powietrza

CLEANAir i CLEANRoom Engineering

CLEANAir Technologie i Rozwiązania dla czystego powietrza

ROZWIĄZANIA CLEANAIR I CLEANROOM ENGINEERING DLA RÓŻNORODNYCH BRANŻY PRZEMYSŁU

Odpylanie procesowe

Realizujemy szeroki wachlarz instalacji odpylania przemysłowego. Celem instalacji odpylania jest przede wszystkim ochrona zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy,
a także poprawienie stanu środowiska naturalnego.

Nasze wieloletnie już doświadczenie pozwala na wykonywanie najwyższej klasy instalacji odpylania technologicznego, filtrowentylacji stanowiskowej i układów push-pull.

Realizowaliśmy instalacje odpylania dla wielu branży przemysłu ciężkiego i lekkiego, między innymi: instalacje w branży metalowej (spawalnie, odlewnie, huty), tworzyw sztucznych, gumowej, ceramicznej, energetycznej, spożywczej i farmaceutycznej.

Odpylanie przemysłowe to w działalności firmy Bart Sp. z o. o. kluczowa specjalizacja.

Instalacje w standardzie ATEX

Firma Bart Sp. z o.o. szczególną rolę przykłada do projektowania i realizacji instalacji odpylania pyłów, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Nasze duże doświadczenie pozwala na podejmowanie zadań bez względu na klasę wybuchowości. Postępujemy przy projektowaniu i wykonawstwie zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX 2014/34/UE (obowiązująca od dnia 14 kwietnia 2016, zastąpująca dyrektywę 94/9/WE) i uwzględniamy wymagania Inwestora w zakresie jego odpowiedzialności zawartej w Dyrektywie 1999/92/WE, tzw. Dyrektywa ATEX 137. Nasze instalacje pracują w Elektrowniach, Zakładach Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Spożywczego, Przemysłu Farmaceutycznego i innych.

W ramach realizowanego projektu wykonujemy badania wybuchowości pyłów i przeprowadzamy analizy ryzyka dla powstającej instalacji.

Realizowany projekt uwzględnia wymaganą ocenę formalną zastosowanych urządzeń i elementów instalacji dla zagwarantowania spełnienia pozytywnej oceny zabezpieczenia przed wybuchem.

Analiza projektu obejmuje cztery etapy:

1) Etap wstępnej analizy problemu:

 • analiza ryzyka,
  opracowanie metody minimalizacji ryzyka wybuchu,
 • wykonanie projektu instalacji z uwzględnieniem występującego ryzyka i metod jego ograniczenia,

2) Etap wdrożenia:

 • kontrola zastosowanych urządzeń i wyposażenia zabezpieczającego,
  montaż i kontrola jakości,
 • oznakowanie urządzeń i elementów składowych instalacji,

3) Etap uruchomienia i regulacji:

 • wstępny rozruch instalacji,
  wykonanie działań pomiarowych, kontrolnych i sprawdzających,
 • regulacja układu,
 • analiza ryzyka instalacji – weryfikacja względem założeń projektowych,

4) Etap dokumentacyjny:

 • wykonywanie projektu powykonawczego z uwzględnieniem zmian powstałych na etapie wykonania,
 • opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • oznaczenie instalacji znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności WE/UE.

Systemy wentylacji obiektów przemysłowych, wentylacja hal przemysłowych, wentylacja technologiczna

BART – LIDER WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

Projektujemy i wykonujemy instalacje wentylacyjne z regulowanymi parametrami temperatury, wilgotności i podciśnienia dla szerokiej gamy obiektów od hal przemysłowych po specjalistyczne pomieszczenia o bardzo wysokich wymaganiach technicznych i technologicznych.

Firma Bart Sp. z o.o. jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na rynku wentylacyjnym. Nasze działania cechuje kompleksowość oraz wysoka jakość i poziom techniczny wykonywanych usług.

Układy centralnego odkurzania dla przemysłu

Przemysłowe instalacje systemów centralnego odkurzania

Oferujemy rozwiązania dla problemów z pyłami i zanieczyszczeniami stałymi.
Projektujemy instalacje służące do odkurzania przemysłowego pyłów w obiektach typu elektrownie, hale produkcyjne, w tym też instalacje centralnego odkurzania. Obsługujemy procesy zbierania śrutu, odciągu od narzędzi ręcznych, wysokociśnieniowego odciągu od technologii, odkurzania i sprzątania na stanowiskach pracy oraz transportu pyłów.

Projektujemy układy centralnego odkurzania „pod klucz”, dysponujemy także całą gamą przemysłowych odkurzaczy mobilnych.

W naszej ofercie znajdują się: odkurzacze przemysłowe przejezdne do odkurzania pyłów nie wybuchowych, a także odkurzacze w wykonaniu EX z silnikami nie iskrzącymi do odkurzania pyłów wybuchowych oraz zasilane sprężonym powietrzem
Ponadto wysokiej jakości urządzenia filtrowentylacyjne dla instalacji centralnego odkurzania w wykonaniu zarówno standard jak i EX.

Zobacz ofertę Dustcontrol

W naszej ofercie znajdują się:

 • odkurzacze przemysłowe przejezdne do odkurzania pyłów niewybuchowych,
 • odkurzacze przemysłowe przejezdne w wykonaniu EX z silnikami nieiskrzącymi do odkurzania pyłów wybuchowych
 • oraz odkurzacze bezprzewodowe zasilane sprężonym powietrzem.

Oferujemy także wysokiej jakości urządzenia filtrowentylacyjne dla instalacji centralnego odkurzania w wykonaniu zarówno standardowym,  jak i EX.

Podstawowe zasady projektowania instalacji odpylających to:

 • dobór najwłaściwszych punktów odbioru zanieczyszczeń (ssawy, okapy etc.) oraz właściwy dobór jednostki odciągowej;
 • zachowanie prędkości transportowych dla usuwania odpylanych zanieczyszczeń;
 • regulacja wydajności na poszczególnych punktach ssących;
 • dostosowanie wydajności całej instalacji do równoczesności pracy;
 • dobór materiału na magistralę i przewody odciągowe (właściwości ścierne pyłów, agresywność chemiczna, temperatura medium, odporność na ciśnienie);
 • analiza najbardziej ekonomicznych rozwiązań;
 • zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa;
 • dobór najwłaściwszej jednostki odpylającej (konstrukcja, efektywność oczyszczania wkładów filtracyjnych, dobór materiału filtracyjnego etc.).

Systemy transportu pyłu. Układy transportu pneumatycznego.

W naszej ofercie znajdują się rurociągi do transportu ścinków lekkich oraz ściernych w dowolnym wykonaniu i standardzie. Wykonujemy nietypowe konstrukcje lejów zsypowych i kolektorów. Doradzamy, zaprojektujemy i wykonamy wszelkiego rodzaju ssawy i króćce ssące. 

Separatory ścinków służą do oddzielenia transportowego materiału od strumienia powietrza. ze względu na różne właściwości materiału i specyfikę pracy instalacji, do każdej aplikacji dobierzemy Państwu właściwy separator.

Systemy ochrony środowiska.

Instalacje ochrony środowiska w branży energetyczno-ciepłowniczej.

Przygotowujemy projekty wykonawcze, dostarczamy urządzenia filtracyjne i montujemy kompleksowe instalacje odpylania i centralnego odkurzania na drodze transportowej i układach zasilania bloków energetycznych paliwem, w tym węglem kamiennym, węglem brunatnym i biomasą. We współpracy ze światowymi dostawcami sprawdzonych technologii możemy zaoferować także instalacje oczyszczania spalin: odpylanie spalin ciepłowniczych, eliminację związków kwaśnych, redukcję tlenków azotu, eliminację lotnych związków organicznych.

Instalacje do dopalania gazów i lotnych związków organicznych LZO

Bart Sp. z o. o. projektuje i dostarcza klientom wysokiej klasy produkty, w tym instalacje do dopalania LZO z układami regeneracyjnymi tzw. RTO z/lub bez rotokoncentratorów, dopalacze katalityczne, układy adsorpcji związków organicznych, absorpcji aerosoli LZO wraz z odzyskiem na węglu aktywnym, systemy mokrego wychwytywania gazów (skrubery) i suche układy filtracji pyłów.

Główne branże gdzie układy te znajdują zastosowanie to: farmacja, tworzywa sztuczne, spożywcza, drukarska, elektroniczna i chemiczna.

Wentylacja precyzyjna, odciągi technologiczne i odkurzanie, zabudowa higieniczna clean room

Specjalizujemy się od wielu lat w instalacjach przemysłowych związanych z filtrowentylacją. W naszym portfolio znajdują się także rozwiązania dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych o kontrolowanych parametrach środowiskowych, pomieszczeń laboratoryjnych. 

Strefy kontrolowane wymagają dedykowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji precyzyjnejinstalacji wody lodowej, instalacji gazów technicznych, zabudowy cleanroom, elektrycznych instalacji niskoprądowych i automatyki przemysłowej BMS, RMS i EMS.

W gronie naszych Klientów znajdują się zakłady przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, elektronicznego,  lotniczego, wysokich technologii high-tech, producenci narzędzi medycznych, magazyny materiału biologicznego, producenci radiofarmaceutyków, narzędzi i materiałów chirurgicznych.

Automatyka Przemysłowa AKPiA. Instalacje peryferyjne.

Proponujemy bardzo szeroki wachlarz usług w dziedzinie automatyki. Projektujemy szafy zasilająco-sterownicze, wykonujemy instalacje okablowania obiektowego, oprogramowanie sterowników. Uruchamiamy gotowe układy i wykonujemy pomiary elektryczne.
Technologie opieramy na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych przy użyciu aparatury spełniającej najwyższe wymagania techniczne.
Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy przy wykonywaniu instalacji dla Systemów Automatyki Wentylacji (HVAC), Systemów Zarządzania Budynków (BMS) lub okablowania strukturalnego.
Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jakość wykonania.

Kompleksowa obsługa przy realizacji instalacji odpylania

Pracujemy w formule „Projektuj i Buduj„.

W zakresie kompleksowego wykonania instalacji odpylania proponujemy:

 • stały serwis i monitoring naszych instalacji (czas reakcji naszego serwisu często liczony jest w godzinach).

W zakresie kompleksowego wykonania instalacji odpylania proponujemy:

 • opracowanie projektu instalacji odpylania w oparciu o wymogi techniczne, indywidualne potrzeby i parametry;
 • dobór urządzeń na podstawie sprawdzonych przez nas najkorzystniejszych dla Klienta współczynników;
 • współpracę z największymi na świecie producentami nowoczesnych urządzeń;
 • doświadczony zespół inżynierów i automatyków, którzy zawsze doradzą najlepsze rozwiązanie;
 • profesjonalne i terminowe zespoły montażowe;
 • stały serwis i monitoring naszych instalacji (czas reakcji naszego serwisu często liczony jest w godzinach).

CLEANAir Kompleksowe Usługi Inżynierskie

CLEANAir INTEGRATOR SYSTEMÓW. ZAUFAJ SPECJALISTOM W DZIEDZINIE ODPYLANIA TECHNOLOGICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA!

CLEANAir EPC: Engineering, Procurement, Construction

CLEANAir
Projektowanie i Engineering

CLEANAir
DOBÓR TECHNOLOGII i URZĄDZEŃ

CLEANAir
Montaż, Rozruch i Regulacja

CLEANAir Serwis, Doradztwo
i Szkolenia

KONTAKT

Poznaj nasze rozwiązania i ich skuteczność, zaproś na wizję lokalną naszego specjalistę

Masz pytanie, zadzwoń, napisz!