: Pomieszczenia Czyste

Maszynownia obsługująca instalację wentylacji precyzyjnej dla banku komórek macierzystych

Magazynowanie materiału biologicznego, laboratoria
instalacja odciągania gazów wybuchowych

Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych w obiekcie o wysokich wymogach higienicznych

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny

Pomieszczenia czyste dla produkcji folii optycznych do monitorów LCD

Przemysł tworzywowy, przemysł elektroniczny
3/3